Friday, 2 September 2016

5 Fase Akhir Zaman Berdasarkan Hadist

5 Fase Akhir Zaman Berdasarkan Hadist ini merupakan materi yang harus diketahui umat islam, mengingat sekarang ini kita hidup di zaman yang penuh maksiat dan huru-hara.  Saya menambahkan video berjudul DUNIA AKHIR ZAMAN punya saudara Brofat agar kita mudah memahami gambaran dari 5 Fase Akhir Zaman Berdasarkan Hadist. Untuk melihat Video lengkapnya, silahkan scroll ke bawah.

Al Quran menandai suatu zaman atau masa dalam sejarah dengan menyebutkan nama Nabi yang diutus pada masa tersebut, misalnya:
 • ...dimasa kerajaan Sulaiman... (QS Al Baqoroh :102)
 • ...sesudah Musa... (QS Al Baqoroh :246)
 •  ...sesudah Nuh... (QS Isra’:17)
Karena Para Nabi mewakili sebuah kaum pada tempat, waktu dan zaman tertentu. Mengacu pada pendapat tersebut, jika seorang nabi terakhir telah diutus maka itu bermakna sejarah kehidupan manusia sudah sampai masa akhir.

Padahal Rasulullah adalah Nabi terakhir yang diutus ke muka bumi. Artinya diutusnya Rasulullah merupakan tanda bahwa inilah masa dimana zaman itu akan berakhir.

5 Fase Akhir Zaman yang akan dihadapi umat muslim menjelang kiamat berikut hadistnya

Mengenai Akhir Zaman tersebut, Rasulullah secara spesifik membaginya lagi menjadi lima masa. Rasulullah bersabda dalam hadist berikut:

Dari Nu’man bin Basyir dari Hudzaifah bin al-Yaman r.a, berkata: Rasulullah SAW, bersabda: “Masa kenabian itu berada di tengah-tengah kalian, adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Selanjutnya adalah masa Khilafah yang mengikuti jejak kenabian (Khilafah ’ala minhaj an-nubuwwah), adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Selanjutnya masa kerajaan yang menggigit (Mulkan ’Adhan), adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Setelah itu, masa kerajaan yang sombong (Mulkan Jabariyyan), adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Selanjutnya adalah masa Khilafah yang mengikuti jejak kenabian (Khilafah ’ala minhaj an-nubuwwah). Kemudian beliau (Nabi) diam,”(H.R Ahmad).
Hadis diatas diriwayatkan Ahmad, 4/273, dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Ash-Shahihah no. 5)

Jika kita rinci, maka hadist diatas menunjukan bahwa Akhir Zaman akan melalui 5 masa, yakni:
 1. Masa kenabian
 2. Masa Khilafah ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah (khulafahur rasyidin)
 3. Masa kerajaan yang menggigit (mulkan Adlon)
 4. Masa kerajaan diktator (mulkan jabariyyah)
 5.  Masa kembali pada Khilafah ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah


Penjelasan Hadist

1. Masa kenabian

Masa ini dimulai saat Rasulullah diutus dengan membawa risalah Islam. Rasulullah membimbing dan menggajarkan islam secara langsung kepada para sahabat. Pada awal Perkembangan Islam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melalui berbagai macam cobaan dan rintangan.

Pengorbanan Rasulullah sungguh luar biasa besarnya dan itu merupakan titik tolak perubahan sehingga islam bisa berkembang dan diterima semua lapisan masyarakat. Bahkan sampai saat ini kita dapat merasakan manisnya islam merupakan hasil dari perjuangan Rasulullah dan Para sahabatnya yang sangat gigih dalam mempertahankan dan juga dalam menyebarkan Islam sebagai agama Tauhid yang diridhoi.

Di zaman ini Islam pertama kali tegak di muka bumi dan hukum islam sepenuhnya berjalan dengan dibawah pengawasan Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wassalam. Saat Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wassalam wafat, maka resmilah fase ini berakhir.

2. Masa kekhalifahan

Masa ini diawali dengan kepemimpinan Abu Bakar RA kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khatab RA, Usman bin Affan RA, dan Ali bin Abi Thalib RA. Empat orang ini adalah sahabat senior yang memiliki andil yang sangat besar dalam pergerakan umat islam.

Selama masa kepemimpinan mereka, kemajuan islam semakin pesat. Ciri masa ini adalah para khalifah betul-betul menurut teladan nabi. Rasulullah shalla-llahu ‘alaihi wa sallam melegitimasi masa kedua ini masih dalam koridor minhajin nubuwah (metode kenabian). Artinya periode pertama dan kedua ini adalah masa teladan dan rujukan (referensi) ummat Islam.

3. Masa Mulkan Adlon (kerajaan yang menggigit)

Disebut “raja yang menggigit” karena masih menggigit Kitabullah dan Sunnah Rasul, tetapi hampir-hampir lepas. Masa Mulkan Adlon diawali dengan kemunculan Dinasti Umaiyah. Fase Mulkan ‘Adhan ini berjalan selama 13 abad. Bayangkan, Islam bersinar dengan penuh keemasan selamat 1300 tahun! Di mana masa yang panjang itu ilmuwan-ilmuwan muslim mengembangkan banyak penemuan, Sebut saja bidang kedokteran, astronomi, bangunan beserta jembatan, ilmu matematika. Masa Mulkan Adlan ini berakhir dengan runtuhnya Dinasti Utsmaniyah pada tahun 1924.

4. Masa Mulkan Jabariyyah (Pemimpin Diktator)

Masa ini adalah fase Umat Islam paling buruk, dimana umat islam mengalami keruntuhan dan kemunduran yang sangat telak. Masa ini ditandai dengan munculnya Dewan Nasional Turki oleh Mustafa Kamal Attaturk (Bapak Bangsa Turki) pada tahun 1924. Para ulama’ yang istiqamah menggelarinya dengan Mustafa Kamal A’da’ut Turk (Musuh Bangsa Turki).

Masa Mulkan Jabariyyah terjadi saat kaum muslimin tidak memiliki pusat kepemimpinan. Umat islam dalam kebingungan yang mudah terbawa arus dan tidak memiliki kekuatan, sangat mirip seperti buih, selalu mengikuti arus dan ringkih. Kondisi umat islam sangat memperihatinkan, mereka terbagi-bagi menjadi banyak kelompok (negara) dan masing masing mereka tidak peduli dengan urusan umat. Padahal fase ini jumlah kaum muslimin sangat banyak, namun sayang keberadaanya hanya dilihat dari kuantitas tanpa kualitas yang berarti.

Rasulullah menggambarkan kondisi umat islam di zaman seperti yang disebutkan dalam hadist berikut
“Kalian kaum muslimin akan diperebutkan oleh umat-umat lain seperti orang-orang yang memperebutkan makanan (hidangan) yang ada di hadapannya.” Kami (para sahabat) bertanya, “Apakah dikarenakan jumlah kita sedkit pada saat itu, wahai Rasulullah? Nabi menjawab: “Tidak, bahkan jumlah kalian banyak. Namun kalian seperti buih di air bah, sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian, dan sungguh Allah akan memasukan penyakit Wahn didalam hatimu. Kami bertanya, “Apakah penyakit Wahn itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, “Cinta dunia dan takut mati.” (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Sadarkah anda, kapankah Masa Mulkan Jabariyyah ini?
Masa itu adalah sekarng ini, dizaman dimana kita hidup. Oleh sebab itu fase-fase akhir zaman ini penting diketahui agar kita menyadari di kurun mana kita ini sedang berada. Ternyata kita berada pada titik nadir kelemahan ummat ini.

Sekarang ini telah muncul huru-hara, maksiat merajalela, zina menjadi hal yang lazim, minuman khamer, nyanyian-nyanyian, alat musik, gempa bumi dan semua tanda-tanda kecil kiamat bermunculan hari demi hari. Hingga puncaknya munculah tanda-tanda kiamat besar, seperti Dajjal, Nabi Isa ‘Alaihis Salam, Ya’juj Ma’juj.

Di masa inilah Iblis memanfaatkan peluang merekrut sebanyak mungkin pengikut-pengikutnya, karena di masa ini akan muncul fitnah paling besar dalam sejarah manusia, yakni Fitnah Dajjal. Dan setelah fase ke empat ini akan datang fase ke lima yaitu masa kembali pada Khilafah ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah. Di masa kelima iblis tidak mungkin bisa maksimal menyesatkan manusia, karena pada saat itu islam berkuasa.

5. Masa kembali pada Khilafah ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah

Inilah masa yang umat islam rindukan, yakni saat khalifah kembali tegak dimuka bumi untuk kedua kalinya. Dunia akan kembali diperintah mengikuti cara nabi berdasarkan syariat Islam. Kehidupan di masa ini akan benar-benar aman. Rasa aman ini digambarkan oleh Rasulullah; seorang wanita dapat melakukan perjalan haji dari Hadramaut ke Mekkah dengan berjalan kaki pulang pergi tanpa ada yang mengangguan, Bhakan seekor singa bisa bermain-main dengan anak kecil tanpa menerkam.Wallahu A’lam
Wahai saudaraku, tentu ini bukanlah masa yang mudah. Namun teruslah beramal dan berdoalah kepada Allah SWT agar kita diselamatkan dari fitnah demi fitnah yang akan muncul dihadapan mata.

Semoga Allah menyelamatkan kita dari beratnya fitnah akhir zaman dan semoga kita bisa menjadi bagian dalam kebangkitan islam yang kedua. Aamiin.

TAG :
fase akhir zaman,akhir zaman menurut islam,khalifah islam akhir zaman,tanda tanda kiamat menurut kristen,5 fase dunia akhir zaman,fenomena akhir zaman,akhir zaman menurut alkitab,perang timur tengah dalam al quran,5 fase akhir zaman,perang akhir zaman menurut islam,perang akhir zaman menurut al quran,khalifah akhir zaman,tanda tanda akhir zaman menurut islam,tanda akhir zaman menurut islam,nubuwah akhir zaman,akhir zaman,hari kiamat menurut kristen,kiamat menurut islam,perang akhir zaman,tanda tanda akhir zaman menurut alkitab,perang akhir zaman menurut hadits nabi,fenomena alam akhir zaman,zikir akhir zaman,akhir zaman kristen,hari kiamat menurut al quran,khilafah akhir zaman,tanda kiamat menurut kristen,khilafah islam akhir zaman,hadits akhir zaman,hari kiamat menurut islam,tanda tanda akhir zaman,5 fase umat islam,perang akhir zaman terbaru,umur umat islam,hari kiamat,daulah islamiyah akhir zaman,kiamat,pertanda akhir zaman,konflik timur tengah tanda akhir zaman,tanda akhir zaman,huru hara akhir zaman,fase umat islam,tanda tanda kiamat sudah dekat menurut al quran,akhir zaman 2015,khilafah islamiyah akhir zaman,wanita akhir zaman menurut islam,fase dunia akhir zaman,dunia akhir zaman,kiamat menurut kristen,tanda akhir zaman menurut alkitab,fitnah akhir zaman,nubuat akhir zaman,pengertian hari akhir,tegaknya khilafah di akhir zaman,manusia akhir zaman menurut islam,kisah akhir zaman,fase kiamat menurut islam,perang suriah tanda kiamat,tanda tanda hari kiamat menurut kristen,pengertian kiamat,berita akhir zaman,masa kejayaan islam,tanda tanda kiamat menurut islam,cerita hari kiamat,tanda tanda orang akan meninggal dunia menurut al qur an,akhir zaman menurut kristen,hari kiamat dalam islam,negara israel sebagai tanda akhir zaman,akhir zaman menurut al quran,cerita akhir zaman,hadis akhir zaman,hadits tentang hari kiamat,gambaran hari kiamat menurut islam,hadist islam,video akhir zaman menurut alkitab,umat akhir zaman,akhir zaman 2016,akhir zaman dalam islam,kapan hari kiamat,tanda tanda kiamat menurut alkitab,kiamat menurut al quran,perang akhir zaman dalam islam,cerita tentang hari kiamat,islam akhir zaman,cerita akhir zaman menurut islam,ramalan kiamat menurut islam,film akhir zaman,tanda akhir zaman 2015,tanda2 akhir zaman menurut islam,zaman akhir,buku akhir zaman,akhir zaman islam,video akhir zaman,jaman atau zaman,akhir dunia menurut islam,akhir dunia,negeri akhir zaman,tanda tanda akhir zaman kristen,umur bumi menurut al quran,periode hari akhir,hari kiamat adalah,peristiwa akhir zaman menurut islam,kehidupan akhir zaman menurut islam,gambaran hari kiamat menurut kristen,hadits tentang hari kiamat beserta arabnya,tahapan akhir zaman,kisah akhir zaman menurut al quran,hadist tentang kehidupan,tanda tanda hari kiamat menurut islam,tanda kiamat menurut al quran,tanda2 akhir zaman,hadits tentang fitnah,kejadian akhir zaman menurut islam,hadits tentang kepemimpinan,hari akhir zaman,ramalan perang dunia 3 menurut islam,fase kiamat,peristiwa akhir zaman,tentang akhir zaman,ceramah akhir zaman,hadits tentang akhir zaman

Jika Anda merasa artikel ini bermanfaat, silahkan bagikan artikel ini. Semoga bisa menjadi amal jariyah. Barakallah fikum.

15 comments:

 1. Semoga kami umat muslim dilindungi Allah dari fitnah dajjal

  ReplyDelete
 2. Semoga kami umat muslim dilindungi Allah dari fitnah dajjal

  ReplyDelete
 3. Daulah Islamiyah, Baqiyah, Bi'idznillah!!
  Tanah Daulah Islamiyah akan segar dan subur karena darah para syuhada.
  salam transparan.org forum diskusi mengenai daulah

  ReplyDelete
 4. Terimakasih banyak infonya ≧∇≦

  ReplyDelete
 5. Insya Allah, para mujahidin mampu kembali menciptakan negara yang
  beasaskan syariat islam di bawah naungan khilafah islamiyah. amin
  agar umat islam bisa hidup dengan damai. insya allah!!!!!
  http://transparan.id

  ReplyDelete
 6. Ijin Copas, buat rujukan, sukron...

  ReplyDelete
 7. Masa Mulkan Jabariyyah yg terjadi saat ini dimulai dari kejadian apakah? dan akan berlangsung brp lama?

  ReplyDelete
 8. Sadarkah kita bahwa sekarang sdah masuk fase yang terakhir.....dari 5 fase itu....carilah hidayah dari Allah

  ReplyDelete
 9. Assalamu'alaikum Akhi. Saya berniat membuat konten video ttg hal ini. Saya meminta izin untuk mengambil beberapa bagian dari teks-teks yang sudah saudara tulis. Masyaa Allah tulisannya bagus sekali dan Insyaa Allah bermanfaat. Jazakallahu Khairan

  ReplyDelete
 10. Semoga info yg anda buat ini menjadikan tema dakwah2 kita dan menjadi amal jariah yg tiada putus2 bagi kita semua yg mengamalkannya. Terus berdakwah ,akhi. Semoga Allah membalas dgn ganjaran pahala yg berlipat. Jazakalllah...

  ReplyDelete