Tuesday, 7 February 2017

Mari Mengenal Aqidah Islam dengan Mudah

Kitab Syarhus Sunnah lil Imam Barbahariy

بسم الله الرحمن الرحيم،

Segala puji hanya milik Allah, Dia-lah Dzat yang telah memberi hidayah dan karunia Islam kepada kita semua serta menjadikan kita sebagai umat yang terbaik. Kami memohon taufik untuk meraih kecintaan dan keridhaan Allah serta terpelihara untuk murka dan kebencian-Nya.

[١] اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر.

[1] Ketahuilah, sesungguhnya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, dan masing-masing tidak bisa berdiri sendiri.


[٢] فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وكان ضالا مضلا.

[2] Termasuk bagian dari sunnah adalah berpegang teguh dengan jama'ah. Barangansiapa condong kepada selain jamaah dan menyelisihinya, maka ia telah melepas tali Islam dari pundaknya dan telah sesat dan menyesatkan.


[٣] والأساس الذي تبنى عليه الجماعة، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور، وثبتت الحجة، وانقطع العذر ".
وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله، وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع.

[3] Landasan dan tolok ukur jamaah adalah para sahabat Nabi Muhammad sallahu alaihi wasalam, semoga Allah merahmati mereka semua. Mereka adalah Ahlus Sunnah wa Jamaah. Barangsiapa yang tidak mengambil kebenaran dari mereka, maka ia telah memilih jalan kesesatan dan kebid'ahan. Setiap yang bid'ah adalah sesat dan setiap pelaku kesesatan pasti akan menjadi penghuni Neraka.

Umar bin Khattab radhiallah anhu berkata: "Allah tidak menerima udzur bagi seorang pun yang berbuat kesesatan yang dia anggap petunjuk. Begitu pula Allah tidak menerima udzur seorangpun yang meninggalkan petunjuk yang ia anggap sebagai kesesatan karena semua pekara telah dijelaskan secara tuntas dan hujjah telah ditegakkan secara sempurna sehingga tidak adalah celah bagi siapa pun untuk mencari-cari alasan."

Hal itu disebabkan karena As-Sunnah dah Al-Jama'ah telah meletakan kerangka agama secara menyeluruh sehingga mereka hanya tinggal mengikutinya.


[٤] واعلم - رحمك الله - أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك، فتمرق من الدين، فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة، وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم: الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر.

[4] Ketahuilah wahai saudaraku rahimakullah, bahwa agama adalah ajaran yang hanya datang daripada Allah dan bukan berdasarkan pada ketetapan akal dan pemikiran manusia.

Semua ilmu agama bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, sehingga kamu terhempas dari agama dan keluar daripada Islam. Tidak ada alasan bagimu, sebab Rasulullah sallahu alaihi wasalam telah menjelaskan sunnah kepada seluruh umatnya dan mengajarkannya secara tuntas kepada seluruh sahabatnya. Mereka adalah Al-Jamaah dah Sawadul A'dzam ialah kebenaran dan para pembelanya, maka barangsiapa yang menyelisihi para sahabat Rasulullah sallahu alaihi wasalam dalam sebagian masalah agama, ia telah kafir.

Sumber:

Syarhus Sunnah karya Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahariy (wafat 329 hijrah), Maktabah Shamilah.
Jika Anda merasa artikel ini bermanfaat, silahkan bagikan artikel ini. Semoga bisa menjadi amal jariyah. Barakallah fikum.

0 komentar:

Post a Comment